Trang nhất » Tin Tức » HỆ PHÁI KHẤT SĨ » LỊCH SỬ

Danh mục tịnh xá Hệ phái Khất Sĩ

Chủ nhật - 07/12/2014 16:47
Danh mục tịnh xá Hệ phái Khất Sĩ

Danh mục tịnh xá Hệ phái Khất Sĩ

1. AN GIANG (14 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ÁNH – GĐ VI

ĐC: 43 Trần Hưng Đạo, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3887657.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: TT. Giác Mỹ.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ IV

ĐC: 212 Lê Lợi, phường 8, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3868036.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Quản lý: ĐĐ. Minh Thiền.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ VI

ĐC: 43A Nguyễn Tri Phương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3530871.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Bửu.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC GIANG – GĐ I

ĐC: 80B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3844708.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Như và Trưởng lão Giác Trụ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tín.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC KIÊN (NGKS)

ĐC: Ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3760071.

Trụ trì: NS. Quý Liên.

 

06. TỊNH XÁ AN LẠC – GĐ I

ĐC: 669/19 ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.32243198.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Dũng.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC LONG (NGKS)

ĐC: 5/5 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3842094.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Khoan Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC MAI (Ni GĐ I)

ĐC: 135/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3875660.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Liên Liên.

Trụ trì: NS. Cần Liên.

 

09. TỊNH THẤT NGỌC MỸ (Ni PĐ 1)

ĐC: 653 Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

ĐT: 0939727033.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Gương Liên.

 

 

10. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: 74 Bảo Hộ Thoại, phường B, huyện Châu Phú, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3868175.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS Dung Liên.

 

11. CHÙA BÌNH PHƯỚC – GĐ I

ĐC: Ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3671434.

Năm thành lập: 1935.

Người sáng lập: ĐĐ. Phước Quý.

Trụ trì: TT. Giác Minh.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC THANH (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3875379.

Năm thành lập: 1969.

Trụ trì: NT. Hoa Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ I

ĐC: 137/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.6291223.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Sơn.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

 

14. TỊNH XÁ KỲ VIÊN – GD IV

ĐC: Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3878213.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Vạn.

 

2. BÀ RỊA – VŨNG TÀU (24 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BÍCH (NGKS)

ĐC: 106 Hạ Long, khu phố 4, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3850464.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Tạng Liên.

Trụ trì: SC. Điều Liên.

 

02. TỊNH THẤT THANH BÌNH – GĐ II

ĐC: Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0985062208.

Năm thành lập: 1983.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Tịnh.

Quản lý: TT. Giác Mẫn.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CÁT (NGKS)

ĐC: 15A Cô Bắc, phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3540725.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NS. Hành Liên.

Trụ trì: SC. Lâm Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHIẾU (NGKS)

ĐC: Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0984024922.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Thạnh Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố Hương Sơn, phường Long Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0982150840.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiền Liên.


 

06. TỊNH XÁ NGỌC ĐA – GĐ V

ĐC: 33/14 Trần Xuân Độ, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3833681.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Tùng.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐIỀN (Ni PĐ 1)

ĐC: 172B Bùi Công Minh, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3862281.

Năm thành lập: 1987.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Ánh Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (Ni PĐ 2)

ĐC: 41/22 Nguyễn Bảo, phường 6, TP. Vũng Tàu.

ĐT: 0908563058 – 0949720944.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Phát Liên.

Trụ trì: SC. Tiến Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC – GĐ IV

ĐC: 265/3 xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: TT. Giác Khai.

Viện chủ: HT. Giác Ngộ.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (NGKS)

ĐC: 19 Ô5, ấp Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3868646.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: NT. Chí Liên và NS. Tâm Liên.

Trụ trì: NT. Chí Liên.

 

11. TỊNH THẤT NGỌC HẠNH (Ni PĐ 1)

ĐC: Xã Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3731850 - 01656927649.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: SC. Hạnh Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: Thôn Tân Hạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3921768.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Lài Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG (Ni PĐ 2)

ĐC: 32 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0643.856602.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: NT. Vinh Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3868553 – 0987171736.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NT. Mai Liên.

 

15. TỊNH THẤT THIÊN MINH – GĐ V

ĐC: 33/16 Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm thành lập: 1970.

Trụ trì: HT. Giác Tùng.

 

16. TỊNH XÁ QUANG MINH – GĐ VI

ĐC: Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 0913873578.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Minh Điển.

 

17. TỊNH THẤT HOA NGHIÊM – GĐ IV

ĐC: Ấp Hải Tân, xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3886449.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập: HT. Giác Toàn.

Quản lý: ĐĐ. Minh Trì.


 

18. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: Tổ 11, ấp Phước Thành, xã Tân Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 01638543545.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: SC Toàn Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (Ni PĐ 1)

ĐC: 98 Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 5, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3827244 – 0916545809.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: HT. Pháp sư Giác Nhiên.

Trụ trì: NS. Phấn Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (NGKS)

ĐC: Tổ 9, ấp Sóng Xoài 2, xã Sóng Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3940415 – 0937957498.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Đăng Liên.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (NGKS)

ĐC: Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3891630.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Viên Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ V

ĐC: Ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3891503 – 0983862875.

Năm thành lập: 1989.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Cầu.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN (NGKS)

ĐC: Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3894318.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Hoa Liên.

 

24. TU VIỆN PHÁP VIÊN – GĐ V

ĐC: Thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3891500 – 0918428065.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: TT. Giác Hà.

Trụ trì: TT. Giác Thông.

 

3. BẠC LIÊU (04 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN – GĐ I

ĐC: 43/168 Cao Văn Lầu, khóm 4, phường 2, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0913155194.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hy.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC LỢI (NGKS)

ĐC: 200/9 Hòa Bình, phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0781.3824303.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: NS. Hòa Liên.

 

03. TỊNH THẤT NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 8/400 ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0781.3837362 – 01666661068.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Nhẫn Liên

 

04. TỊNH XÁ NGỌC TƯỜNG (NGKS)

ĐC: Khóm 11, ấp 2, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0781.3850681 – 0908811312.

Người sáng lập: NT. Khánh Liên.

Trụ trì: NS. Lan Liên.

 

4. BẾN TRE (06 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ PHƯỚC AN – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Bến Tre.

 

02. TỊNH XÁ AN ĐỨC – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Bến Tre.

Người sáng lập: Trưởng lão Từ Huệ.

Trụ trì: NS. Tấn Liên.

 

03. TỊNH XÁ BÌNH PHƯỚC – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Bến Tre.

Người sáng lập: Trưởng lão Từ Huệ.

Trụ trì: TT. Huệ Ngộ.

 

 04. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ V

ĐC: 28/4A khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 075.3872296 – 01239738434.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Trí.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC TRƯỚC (NGKS)

ĐC: 10C khu phố 6, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 075.3827815.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Huyền Liên.

 

06. TỊNH XÁ KỲ VIÊN – GĐ V

ĐC: Ấp Long Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

ĐT: 075.3871450.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Minh (B).

 

5. BÌNH DƯƠNG (13 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN – GĐ IV

ĐC: Khu phố Thắng Lợi, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3742781.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Lực.

 

02. TỊNH THẤT NGỌC BÍCH (NGKS)

ĐC: 2/16 khu phố 2, thị xã Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3522015.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Vĩnh Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố Thắng Lợi, thị trấn Dĩ An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3842632.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Thuận Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: 20/75 Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3823298.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Tập Liên.

 

05. TỊNH THẤT NGỌC CẦM (NGKS)

ĐC: Ấp Bù Chí, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Liên Cầm.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3505556 – 0933872394.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Ngà Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH – GĐ IV

ĐC: Thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3659853.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Nhã.


 

08. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (NGKS)

ĐC: Ấp 2, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

ĐT: 0650.3561052.

Người sáng lập: NT. Quang Liên.

Trụ trì: NS. Hoa Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LÂM – GĐ IV

ĐC: Khu phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3740134.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Nguyện.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC II (NGKS)

ĐC: Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0976087463.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập: NS. Tấn Liên.

Trụ trì: SC. Xinh Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (NGKS)

ĐC: 283/9B khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3742079.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Sư bà Thuận Liên.

Trụ trì: NT. Nhã Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC THỊNH – GĐ IV

ĐC: 86/1 ấp Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3855698.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Thuấn.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ IV

ĐC: Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.3561527.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Lạc.

Trụ trì: SC. Thành Liên.

 

6. BÌNH ĐỊNH (24 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ BÁO ÂN

ĐC: Tổ 6, khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0914412109.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Xuân.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC AN – GĐ V

ĐC: Ấp Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3853270.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Dõng.

 

03. TỊNH THẤT NGỌC AN (NGKS)

ĐC: Khối 5, hẻm Trần Phú, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3661908.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập: NT. Phan Liên.

Trụ trì: NS. Tuệ Liên.

 

04. TỊNH XÁ BÁO ÂN – GĐ V

ĐC: Tổ 6, khu phố 6, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0914412109.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Xuân.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: Xã Nhơn Châu, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3844110.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Hành Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN – GĐ III

ĐC: Bắc Phương Doanh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3839940 – 0913442484.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Tần.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH (Ni GĐ III)

ĐC: Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.6512384 – 0979015682.

Người sáng lập: HT. Giác Phất.

Trụ trì: SC. Thanh Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ III

ĐC: Xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3845583 – 0935660102.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tri.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC HỘI – GĐ II

ĐC: Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3861350 – 0905224286.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: TT. Giác Mạnh.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC KHOA (NGKS)

ĐC: Xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3855802.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: TT. Giác Hồi.

Trụ trì: NS. Hòa Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN – GĐ III

ĐC: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3735615 – 0906560436.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: TT. Giác Chiến.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Ngôn.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC LONG – GĐ III

ĐC: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3734488.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tâm.

 

13. TỊNH XÁ BỬU MINH – GĐ V

ĐC: T7 khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: TT. Giác Xuân.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nguyên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC NHƠN – GĐ II

ĐC: 999 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3792884 – 0979285161.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Trực.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC NHUẬN (NGKS)

ĐC: 5 Ngô Quyền, phường Trần Hưng Đạo, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3815616.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Liên Liên.

 

16. CHÙA BẢO PHONG (NGKS)

ĐC: Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3859006.

Năm thành lập: 1954.

Trụ trì: SC. Hiền Liên.

 

17. TỊNH XÁ BỬU QUANG (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 1, tổ 22, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3832383.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: TT. Giác Thường.

Trụ trì: NT. Kinh Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC SƠN (NGKS)

ĐC: Đường Bạch Đằng 1, thôn Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3761173.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên và NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Tùng Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC SƠN – GĐ III

ĐC: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3830111.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Trí.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC TỊNH (NGKS)

ĐC: Thôn An Đông, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3861031.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Chủng Liên.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC TÍN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Phường Ngô Mây, thị trấn Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

ĐT: 01225931292.

Người sáng lập: SC. Tín Liên.

Trụ trì: SC. Duyên Liên 2.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (NGKS)

ĐC: Thôn Thuận Đức, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3915194 – 01659956366.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Cần Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC TRÌ – GĐ III

ĐC: Tổ 49, khu phố 5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0914309045.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Ân.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0932622690.

Người sáng lập: HT. Giác Trí.

Trụ trì: SC. Thiền Liên.

 

7. BÌNH PHƯỚC (05 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: 209 Nguyễn Huệ, ấp Phú Thịnh, xã An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 065.3866213.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: SC. Cẩn Liên. 

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN – GĐ VI

ĐC: 157/7 tổ 1, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 01286566677.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đính.

Trụ trì: TT. Giác Nhuận.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 0651.3842038.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đệ Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 01 Trần Quốc Toản, khu phố 4, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

ĐT: 0651.3778245.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Quang Liên.

Trụ trì: NS. Hoa Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC – GĐ V

ĐC: Ấp Bình Giang 1, xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

 

8. BÌNH THUẬN (28 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ QUÁN ÂM (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01274503241.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Đền Liên.

Trụ trì: SC. Xuân Liên 2.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0938487031.

Năm thành lập: 1997.

Người sáng lập: ĐĐ. Thiện Huấn.

Trụ trì: SC. Hương Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH – GĐ III

ĐC: Phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3280909 – 0918591112.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Mỹ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Viễn.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CÁT – GĐ III

ĐC: Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3818218.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Cảm.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC CHIẾU (NGKS)

ĐC: Đường Thống Nhất, thôn 1, xã Tân Hiệp, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3870913.

Người sáng lập: NT. Sanh Liên.

Trụ trì: SC. Thảo Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC DIÊN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Lán Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01675651843.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Lành Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (NGKS)

ĐC: Thôn Lương Bình, Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3873872.

Năm thành lập: 2003.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiền Liên.

 

08. TỊNH XÁ TRÚC LÂM – GĐ II

ĐC: Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.6502321 – 01693304703.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ và HT. Giác Dũng.

Quản lý: TK. Minh Tâm.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3884023 – 01233101063.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Thuận Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC LỘ (NGKS)

ĐC: Quốc Lộ 55, xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3871218.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Uẩn Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC LƯƠNG (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3655515 - 0122684707.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải.

Trụ trì: NS. Dung Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC MINH – GĐ III

ĐC: Thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3672072 – 0937877775.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng và HT. Giác Sự.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiếu.

  

13. TỊNH THẤT NGỌC NGHĨA (NGKS)

ĐC: Thôn Nghĩa Tân, phường Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3876410.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Hương Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC NHƠN – GĐ VI

ĐC: Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0976686758.

Năm thành lập: 1988.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Nhơn.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC QUÝ – GĐ III

ĐC: Xã Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 09196797409.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Thắng.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC SƠN – GĐ II

ĐC: Xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3891641 – 0937585168.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Từ.

Quản lý: ĐĐ. Minh Phất.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3863394 – 0933253154.

Năm thành lập: 1988.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: NT. Đền Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC THẠCH (NGKS)

ĐC: 502 Trần Hưng Đạo, khu phố 3, Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3817746.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Liêm Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3863387 – 0977505761.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: NS. Mẫn Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN – GĐ II

ĐC: Thôn 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3865250 – 0919508656.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: TT. Giác Sơn.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN

ĐC: Thôn Thiện An, xã Thiện Hiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Cảnh.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THỊNH (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3832524 – 0925074241.

Trụ trì: SC. Hiền Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ III

ĐC: Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01202493511.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Liên.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chúng.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC TUYỀN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0919485996.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (NGKS)

ĐC: Thôn Hòa Thuận, Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3660296 – 0909547756.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: SC. Diệu Huệ.

Trụ trì: NS. Hiện Liên.

 

26. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN – GĐ II

ĐC: Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 062.3860046 – 0915206873.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thạnh.

 

27. TỊNH XÁ NGỌC SANH (Ni GĐ VI)

ĐC: Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0927441332.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Sanh Liên.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC Ý – GĐ III

ĐC: Thôn Liêm Thái, xã Hồng liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 01652694512.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Phục.

 

9. CÀ MAU (03 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (NGKS)

ĐC: 19 Ô5, ấp Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: 064.3868646.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: NT. Chí Liên và NS. Tâm Liên.

Trụ trì: NT. Chí Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 45/3A Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

ĐT: 0780.3835295.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên.

Trụ trì: NS. Nhựt Liên.

 

03. NIỆM PHẬT ĐƯỜNG NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 45/3B Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

ĐT: 0780.3838840.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Châu Liên.

Trụ trì: NS. Anh Liên.

 

10. CẦN THƠ (25 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ẨN (NGKS)

ĐC: 2/4B Đinh Tiên Hoàng, khu vực 1, phường Thới Bình, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3823767.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập: NS. Hân Liên.

Trụ trì: NS. Mãnh Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: 393/1 Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3861582.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NS. Điểu Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHƯƠNG (NGKS)

ĐC: 63 đường 3/2, khu vực 2, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 071.3876651.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên.

Trụ trì: NS. Kiệm Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN (Ni GĐ I)

ĐC: 4/1 khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP Cần Thơ.

ĐT: 0710.3854947.

Năm thành lập:1965.

Người thành lập và trụ trì: SC. Toàn Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: 2/129 Hậu Mậu Thân, khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3899312.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đăng Liên.

 

06. TỊNH THẤT BÌNH ĐẲNG – GĐ I

ĐC: 608/21 khu vực Long Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3644236.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập: TT. Giác Đẳng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiển.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH (NGKS)

ĐC: 857/41 khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3853715.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Trí Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (NGKS)

ĐC: Đường Mái Dầm, ấp Châu Thành, thị trấn Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3867262.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Nghiêm Liên.

 

09. TỊNH THẤT BỬU HOA – GĐ IV

ĐC: 233/40/10 Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, phường An Hòa, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3890412.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập: HT. Giác Hùng (GĐ. III).

Trụ trì: ĐĐ. Minh Lễ.

 

10. TỊNH THẤT LIÊN HOA – GĐ IV

ĐC: 429/41 Long Hai, thị trấn Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3854052.

Năm thành lập: 1984.

Người sáng lập: HT. Minh Giác.

Quản lý: ĐĐ. Minh Nhãn.

 

11. TỊNH THẤT NGỌC HƯNG (Ni GĐ VI)

ĐC: Tổ 19, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3644802.

Năm thành lập: 1983.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Niệm Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (NGKS)

ĐC: 59/12 Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3828736.

Năm thành lập: 1947.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Giới Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN – GĐ IV

ĐC: Ấp Quy Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thanh, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3858511.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: HT. Giác Hiệp.

 

14. TỊNH THẤT NGỌC LINH (Ni PĐ 2)

ĐC: 118/9/58 tổ 20, Trần Phú, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3761049.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Linh Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC MINH – GĐ I

ĐC: 103 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0908831685.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Nhường.

 

16. TỊNH THẤT HOA NGHIÊM (Ni PĐ 2)

ĐC: 112 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3839680.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Cảnh Liên.

 

17. TỊNH XÁ HUỆ QUANG – GĐ IV

ĐC: TP. Cần Thơ.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (Ni GĐ I)

ĐC: 307 khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. CầnThơ.

ĐT: 071.3853878.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: SC. Thúy Liên.

Trụ trì: NS. Huệ Liên.

 

19. CHÙA GIÁC QUẢNG

ĐC: 309/9 An Bình, TP. Cần Thơ.

Năm thành lập: 1938.

Trụ trì: TT. Giác Điệp.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ VI

ĐC: Xã Cờ Đỏ, huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Chính.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (NGKS)

ĐC: 34/6 Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

ĐT: 071.3884793.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NS. Kiên Liên.

Trụ trì: NS. Ẩn Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (NGKS)

ĐC: Xã Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Sĩ Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG – TĂNG - GĐ I

ĐC: 306 khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0710.3506766.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: TT. Giác Đăng.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG – NI (NGKS)

ĐC: 454/20 đường Liên Tỉnh, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3851017.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS. Lý Liên.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC VIÊN (NGKS)

ĐC: 98 Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

ĐT: 071.3821604.

Năm thành lập: 1949.

Người sáng lập: NT. Tánh Liên.

Trụ trì: NS. Hiếu Liên.

 

11. ĐÀ NẴNG (03 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CƠ (NGKS)

ĐC: K338/21 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3872991 – 0511.3550161.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NS. Lộc Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HUÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Nam Ô2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0903977203.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Như Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC GIÁNG – GĐ II

ĐC: 478/48 Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0511.3818646 – 0982159307 – 0905397143.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Quản lý: ĐĐ. Giác Ngạn và ĐĐ. Giác Đạo.

 

12. ĐĂK LĂK (18 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BAN (Ni PĐ 1)

ĐC: Km 6, quốc lộ 26, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 050.3865246.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: SC. Thảo Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BỬU (Ni GĐ III)

ĐC: Tổ 1, khối 4, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3825578 – 0973555715.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Luật Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHÁNH (Ni GĐ III)

ĐC: 158 Giải Phóng, tổ dân phố 4, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3777965 – 01699659537 – 01208128544.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: NT. Cảnh Liên.

Trụ trì: SC. Hiếu Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (Ni GĐ III)

ĐC: Phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3872281 – 0976118092.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: NT. Cảnh Liên.

Trụ trì: NS. Lãnh Liên.

 

05. TỊNH THẤT NGỌC HƯNG

ĐC: 151 tỉnh lộ 1, Buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: NT. Phan Liên.

Trụ trì: NS. Hỷ Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Buôn Đun, xã Cư Abua, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3814205 – 0934923993.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: NS. Hạnh Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH – GĐ III

ĐC: Thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 01686822941 – 0985830077.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Sỹ.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC LÝ (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn 9A, xã Pơn Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 01224430152.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập: NS. Lãnh Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC NGÂN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thị trấn M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0979700272.

Người sáng lập NS. Lạc Liên.

Trụ trì: SC. Kim Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN – GĐ II

ĐC: Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3851605 – 0935823993.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: HT. Giác Thanh.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC NHIÊN – GĐ III

ĐC: Khối 1, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0933559796.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thăng.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC QUANG – GĐ III

ĐC: 22 Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 050.3854533.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Phương.

 

13. TỊNH THẤT NGỌC TÂM (NGKS)

ĐC: TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0984808128.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Kính Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC TÁNH – GĐ III

ĐC: Xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 01263538353.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Minh Vương.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (NGKS)

ĐC: 286 Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0500.3851078.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Phan Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0972496910.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hải Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC TÍN – GĐ III

ĐC: Xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

ĐT: 0908627716.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Phong.

 

18.  TỊNH XÁ LỘC UYỂN – GĐ V

ĐC: 84 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: TT. Giác Xuân.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tuệ.

 

13. ĐĂK NÔNG (04 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ĐẮC – GĐ III

ĐC: Xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 0905304551.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thuyết.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HÀ – GĐ III

ĐC: Thôn Sơn Trung, xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 0984222142.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN – GĐ II

ĐC: Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 0501.3704224 – 0957368250.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: TT. Giác Hạnh.

 

04. TỊNH XÁ ĐỨC NIỆM – GĐ II

ĐC: Xã Đắc Rờ Môn, tỉnh Đăk Nông.

ĐT: 01229490110.

Năm thành lập: 2010.

Người sáng lập: TT. Giác Sơn.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Trí.

 

14. ĐỒNG NAI (36 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3718095.

Năm thành lập: 2001.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Ý Liên. 

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BỬU (NGKS)

ĐC: 24/2 tổ 27, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa.

ĐT: 061.3846964.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Chân Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trụ trì: SC. Đức Liên.

 

04. TỊNH THẤT NGỌC DUYÊN (NGKS)

ĐC: Khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3997655.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Kính Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH (NGKS)

ĐC: 45 khu phố 1, xã Hiệp Tâm 2, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3851537.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: SC. Dung Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH (NGKS)

ĐC: 25 xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841472.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập: NT. Minh Liên.

Trụ trì: NS. Nhụy Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (Ni PĐ 1)

ĐC: 274 khóm 3, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0949251700.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Nhẫn Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (NGKS)

ĐC: Km 112, quốc lộ 20, ấp Hiệp Thuận, khu phố 4, xã Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3613182.

Năm sáng lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Ẩn Liên.

 

09. TỊNH XÁ LIÊN HOA (NGKS)

ĐC: 57 tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841305.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Liên Liên.

 

10. TỊNH XÁ LIÊN HOA (Ni PĐ 1)

ĐC: 40/210 khu phố 2, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 01203824622.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập:TT. Giác Ninh.

Trụ trì: SC. Năng Liên.

 

11. CHÙA LONG HÒA (NGKS)

ĐC: 77 khu phố 3, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3949807.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: NS. Tráng Liên.

Trụ trì: SC. Đạt Liên.  

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ IV

ĐC: 26/1 khu phố 6, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3827795.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Ngạn.

 

13. TỊNH THẤT NGỌC HÒA – GĐ VI

ĐC: Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0916486664.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Minh.

 

14. TỊNH XÁ NHẬT HUY (NGKS)

ĐC: 74 Núi Đỏ, khu Xuân Bình 4, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3876055.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Khiêm Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG – GĐ III

ĐC: Ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 063.3873853.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: HT. Giác Sự.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Năng.

 

16. CHÙA PHƯỚC HƯNG (Ni GĐ VI)

ĐC: Ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0613849116 – 0904939438.

Năm thành lập: 1891.

Người sáng lập: HT. Nhựt Viên.

Trụ trì: NS. Thắm Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH (NGKS)

ĐC: 91 Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, phường Xuân An, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3879031.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Chiêu Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC LONG (NGKS)

ĐC: Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3750110

Năm thành lập: 1979.

Người sáng lập: NT. Siêu Liên và NT. Hiếu Liên.

Trụ trì: NT. Hiếu Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 149 tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3542805.

Năm thành lập: 1986.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Trì Liên

 

20. TỊNH XÁ NGỌC NHẪN – GĐ IV

ĐC: 502 khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3866715.

Năm thành lập: 1956.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Hội.

Trụ trì: HT. Giác Thông.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC NHƯ (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0944272490.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Diệu Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: 73B, khu phố 2, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3784263.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Hiếu Liên.

Trụ trì: SC. Tường Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: Ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3844539.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Tấn Liên.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (NGKS)

ĐC: 26 tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841863.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Thảo Liên.

 

25. CHÙA HỒNG TRUNG SƠN (NGKS)

ĐC: Ấp 2, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3669123.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: SC. Hằng Liên.

 

26. TỊNH THẤT NGỌC TÁNH (Ni PĐ 1)

ĐC: 236, ấp Long Khánh, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0976556088.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: SC. Tánh Liên.

 

27. TỊNH XÁ NGỌC THÁI (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 01635201759.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: NS. Sang Liên.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (NGKS)

ĐC: Tổ 39, khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3845406.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Nguyên Liên.

 

29. TỊNH THẤT NGỌC THỌ (NGKS)

ĐC: Tổ 1, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0908515837.

Năm thành lập: 1999.

Người thành lập và trụ trì: SC. Đoan Liên.

 

30. THIỀN THẤT TUỆ TRUNG (NGKS)

ĐC: Ấp 1, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3542013.

Năm thành lập: 1985.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Liêm Liên.

 

31. TỊNH THẤT NGỌC TRƯỜNG (NGKS)

ĐC: Ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0906302454.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập: NT. Chiêu Liên.

Trụ trì: SC. Huệ Liên.

 

32. TỊNH XÁ NGỌC TUỆ (NGKS)

ĐC: 60 ấp 1C, tổ 23, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3841579.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Xuân Liên.

 

33. TỊNH XÁ NGỌC UYỂN (NGKS)

ĐC: K2/76 ấp Tân Bản, khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3954337.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Kha Liên.

 

34. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (NGKS)

ĐC: 99 quốc lộ 20, khu phố 3, ấp Hiệp Thuận, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3852105.

Năm thành lập: 1982.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Vân Liên.

 

35. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN – GĐ V

ĐC: 52B Nguyễn Tri Phương, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.3785373 – 0933032373.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Đăng.

 

36. TỊNH THẤT NGỌC XUÂN (NGKS)

ĐC: Ấp 2, tổ 3, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061.32677479.

Năm thành lập: 2006.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

15. ĐỒNG THÁP (08 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (NGKS)

ĐC: 586 Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3770365.

Năm thành lập: 2005.

Người sáng lập: NS. Hồng Liên và NS. Xuân Liên.

Trụ trì: SC. Tánh Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG (NGKS)

ĐC: 396/6 Nguyễn Tất Thành, khóm 5, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3863415.

Năm thành lập: 1962.

Người thành lập: NS. Hương Liên.

Trụ trì: SC. Mẫn Liên.

 

03. TỊNH THẤT GIÁC KHAI (Ni GĐ VI)

ĐC: Tổ 6, ấp An Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.6512229.

Năm thành lập: 2008.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Tân.

Trụ trì: NS. Pháp Hiền. 

 

04. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (NGKS)

 

ĐC: 29 Phạm Hồng Dũng, thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3837634.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Diệp Liên

 

05. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: 145 Cách Mạng Tháng 8, phường 2, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3853723.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: NS. Thành Liên.

Trụ trì: NS. Giao Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC LUÂN (NGKS)

ĐC: 20/10A quốc lộ 80, tổ 7, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3863996.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: SC. Triệu Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC QUANG – GĐ I

ĐC: 109 Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067.3865042.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chơn.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC THANH (NGKS)

ĐC: 56 đường Chùa, ấp Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NS. Chánh Liên.

Trụ trì: NS. Điền Liên.

 

16. GIA LAI (20 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Sông An 1, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3537195 – 0905300728.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: NS. Chuyên Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BẢO (NGKS)

ĐC: 349 Hùng Vương, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3719082.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Hạnh Liên.

Trụ trì: NS. Trân Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CỔ - GĐ III

ĐC: Tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3825006 – 0902958704.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập: HT. Giác Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hiền.

 

04. TỊNH XÁ PHÚ CƯỜNG – GĐ III

ĐC: Thôn 1, xã Ia Pa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3600222.

Năm thành lập: 2012.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Duyên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC HOA (Ni GĐ III)

ĐC: Tổ 4, làng Khưng, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0979930542.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Nghiêm Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC HOÀNG – GĐ III

ĐC: Thôn 6, phường, Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0979552380.

Năm thành lập: 2005.

Người sáng lập: HT. Giác Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Kính.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HỘI – GĐ III

ĐC: Tổ 11, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0987371505.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Xuân.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chơn.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC LAI – GĐ III

ĐC: Khu phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0912341262.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Liêm.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (Ni GĐ III)

ĐC: Ia Tiêm, Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 01224430152.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Lãnh Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC NHƯ – GĐ III

ĐC: Thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0932351847.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Khánh.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC NGHIÊM (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 0905001720.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Thúy Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Diễm Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)

ĐC: 60 Nguyễn Huệ, Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3652404.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: SC. Phục Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC PHÚC – GĐ III

ĐC: 342B Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3823046 01686663123.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Thành.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC PHỤNG – GĐ III

ĐC: Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059 3748128 – 0905339325.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phúc.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Pháp.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Iarooc, xã Chư HDrông TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.820142.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: NS. Ngộ Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC TỊNH (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Xã Cư An, huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Cảnh Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG (Ni GĐ III)

ĐC: 498 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3832633 – 09054998570.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NT. Hiệp Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC TÚC (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Cư An, huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 059.3833385 – 0976008492.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NT. Cảnh Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC YÊN – GĐ III

ĐC: Tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 01686663123.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: TT. Giác Độ.

Trụ trì: HT. Giác Thành.

 

17. HÀ NỘI (01 CƠ SỞ)

 

01. CHÙA QUÁN TÌNH (NGKS)

NGỌC QUÁN TỰ (xưa là THÁI LINH QUÁN TỰ)

ĐC: Làng Quán Tình, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

ĐT: 01667754256.

Năm thành lập: 1916 (chùa cổ).

Trụ trì: SC. Liên Vy.

 

18. HẢI DƯƠNG (01 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC LINH – GĐ III

ĐC: Thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0987509442.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Yên.

 

19. HẬU GIANG (02 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH THẤT AN LẠC – GĐ IV

 

ĐC: Ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thị xã Ngã 7, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 071.3867929.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Hiệp.


 

02. TỊNH XÁ NGỌC PHỤNG – GĐ IV

ĐC: 4/107 ấp Châu Thành A, thị xã Ngã 7, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 071.3866662.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: HT. Giác Giàu.

 

20. KHÁNH HÒA (42 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH THẤT NGỌC ẤN (NGKS)

ĐC: Đường núi Ấn, xã Mỹ Ka, Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3972308.

Trụ trì. SC. Chơn Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ẨN – GĐ III

ĐC: Phước Sơn, Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0905566324.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Chỉ.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CÁT (NGKS)

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839844.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Ảnh Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ III

ĐC: Thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3980025 – 0985230240.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: HT. Giác Hùng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tài.

 

05. TỊNH THẤT NGỌC DIÊM – GĐ III

ĐC: Thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập: HT. Giác Phùng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Năng.

 

06. TỊNH XÁ PHƯỚC ĐỒNG – GĐ II

ĐC: Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0939250554.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: HT. Giác Dũng.

Quản lý: ĐĐ. Minh Giai.

 

07. TỊNH ĐỘ NI GIỚI (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839607 – 01699179989.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NS. Tiến Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HẢI – GĐ III

ĐC: 41/18 Nguyễn Trãi, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3951426.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Y.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (Ni PĐ 1)                                            

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3844612.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Bảo Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (Ni GĐ III)

ĐC: Tổ dân phố 2, Ninh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3846290 – 0935554684.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Linh.

Trụ trì: NS. Lạc Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: Khu phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3952296.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Trang Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HUỆ (Ni GĐ III)

ĐC: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trụ trì: SC. Kiều Liên.

 

13. TỊNH THẤT NGỌC HUỲNH – GĐ III

ĐC: Thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 01674633201.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập trụ trì: HT. Giác Phùng.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.2216882 – 01663418845.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hậu Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC KIM – GĐ III

ĐC: Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0917968955.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Chân.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC LAM – GĐ III

ĐC: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0986805250.

Năm thành lập: 2010

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Nhật

 

17. TỊNH XÁ NGỌC LÂM – GĐ V

ĐC: Quốc lộ 1A, khóm 5, thị trấn Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3856838 – 0934812403.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Nhựt.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: 65 đường 3/4, khu phố Thuận Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3860546.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Hữu Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC LỘC – GĐ III

ĐC: Xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0933496777.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Sử.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC MỸ - GĐ V

ĐC: Quốc lộ 1A, phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3971250 – 01694417686.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: TT. Giác Tràng.

Trụ trì: TT. Giác Luyện.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA (NGKS)

ĐC: Đường Bãi Sậy, khu phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3854542.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Ân Liên.

 

22. TỊNH THẤT NGỌC NHẪN – GĐ III

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0986538012.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: TT. Giác Phùng.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Ấn.

 

23. TỊNH THẤT NGỌC THÁP – GĐ III

ĐC: Xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.2224008 – 01694443521.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Phải.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thiền.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC PHÁP – GĐ III

ĐC: 6 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3873582.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nghiêm.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC PHẬT – GĐ III

ĐC: Thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0989783832.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập: TT. Giác Trong.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hoa.

 

26. TỊNH XÁ NGỌC PHỔ - GĐ III

ĐC: Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0905104664.

Năm thành lập: 1989.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Thảo.

 

27. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC – GĐ III

ĐC: Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3370001.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Trong.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC QUI – GĐ III

ĐC: Tổ Phú Sơn, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0935019480.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Quản lý: ĐĐ. Giác Hành.

 

29. TỊNH XÁ NGỌC SƠN (NGKS)

ĐC: 24 quốc lộ 1, khu phố 2, Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839302.

Năm thành lập: 1985.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Đạm Liên và NT. Mỹ Liên.

 

30. PHÁP VIỆN THÁNH SƠN – GĐ III

ĐC: Xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0977857777.

Năm thành lập: 1918.

Người sáng lập: Cư sĩ Lê Thiện.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Khoan.

 

31. TỊNH THẤT VÂN SƠN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839779 – 01222489096.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Huệ Liên.

 

32. TỊNH THẤT LINH SƠN – GĐ III

ĐC: Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 01674633201.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: TT. Giác Phùng.

 

33. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Thôn Tân Phước, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3938257 – 01698381621.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Chơn Liên.

 

34. TỊNH XÁ NGỌC THANH (NGKS)

ĐC: 6A Hà Thanh, khóm Vạn An, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3814105.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Chất Liên.

 

35. TỊNH XÁ NGỌC THẠCH – GĐ III

ĐC: Thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3623452.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập: HT. Giác Thảo.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Cang.

 

36. TỊNH XÁ NGỌC THỊNH – GĐ III

ĐC: Thôn Suối Ru, xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 01697269481.

Năm thành lập: 2010.

Người sáng lập: HT. Giác Y.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Bình.

 

37. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Tổ 10, khóm Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3818221 – 0906484200.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Kiến.

Trụ trì: SC. Tứ Liên.

 

38. TỊNH XÁ NGỌC TÒNG – GĐ III

ĐC: Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3839187 – 01674633201.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Phùng.

 

39. TỊNH XÁ NGỌC TRANG – GĐ II

ĐC: 558 Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3815696.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: HT. Giác Dũng.

 

40. TỊNH XÁ NGỌC TRÀNG – GĐ III

ĐC: Đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3858630.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: HT. Giác Kỷ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hưng.  

 

41. TỊNH XÁ NGỌC VẠN – GĐ III

ĐC: Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3938101.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập: HT. Giác Thảo.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hạnh.

 

42. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN (Ni GĐ III)

ĐC: Xóm Mới, thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 058.3940616 – 0982229834.

Năm thành lập: 1993.

 

21. KIÊN GIANG (13 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ IV

ĐC: Quốc lộ 80, ấp Mong Thọ, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3835263.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Thần.

Trụ trì: TT. Minh Dũng.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG – GĐ I

ĐC: Khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3850216.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Yên.

Trụ trì: TT. Giác Nghiêm.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HẢI (NGKS)

ĐC: 78 Nguyễn Trung Trực, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3867354.

Năm thành lập: 1951.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Liễu Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: 787 quốc lộ 61, khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3836288.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Kỳ Liên.

Trụ trì: NS. Phương Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC HỒ (NGKS)

ĐC: 28 tỉnh lộ 28, khu phố 2, phường Bình San, thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3852450.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Định Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 209 Mai Thị Hồng Hạnh, phường Vĩnh Lợi, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3910794.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NS. Ngữ Liên và NS. Ấn Liên.

Trụ trì: NS. Ấn Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC PHÚC (Ni PĐ 2)

ĐC: Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3822629.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đắc Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (Ni GĐ I)

ĐC: Ấp 8 xáng 1, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 01234829660.

Năm thành lập: 2005.

Người thành lập: NS. Như Phước.

Trụ trì: NS. Nhu Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC SƠN – GĐ IV

ĐC: 71bis Mậu Thân, phường Vĩnh Thạnh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3866951.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Nhuần.


 

10. TỊNH XÁ NGỌC SƠN 2 – GĐ IV

ĐC: Khu phố 4, phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3893112.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Minh Tông.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (Ni GĐ I)

ĐC: 234/12 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3810959.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: SC. Nghĩa Liên.

Trụ trì: NS. Nhu Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC TIÊN (Ni PĐ 1)

ĐC: Khu phố 2, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 077.3851590.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Ngân Liên.

Trụ trì: NS. Lộc Liên.

 

13. TỊNH XÁ PHỤNG HOÀNG – GĐ IV

ĐC: Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Người sáng lập: HT. Minh Giác.

Quản lý: TK. Minh Thanh.

 

22. KON TUM (04 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC DUY (NGKS)

ĐC: 99 Trần Nhật Duật, phường Duy Tân, TP. Kon Tum.

ĐT: 060.3865110.

Năm thành lập: 1994.

Trụ trì: NS. Minh Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH – GĐ III

ĐC: 89 Hùng Vương, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 060.3865143 – 0935875747.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hòa.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: Tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 060.3851512.

Năm thành lập: 1974.

Người sáng lập: NS. Thuấn Liên.

Trụ trì: SC. Diện Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC THỌ (NGKS)

ĐC: 7 Trần Bình Trọng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ĐT: 060.3863460.

Người sáng lập: NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Thuấn Liên.

 

23. LÂM ĐỒNG (25 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ÂN – GĐ III

ĐC: Thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0913953459.

Năm thành lập: 2014.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Bảo.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CẢNH (NGKS)

ĐC: Đường Suối Cát, Xuân An, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3829113.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Thận Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC ĐÀ – GĐ III

ĐC: 2 Tô Vĩnh Diện, phường7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 01692524889.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: TT. Giác Minh.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: Thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3840812 – 01274008802.

Trụ trì: SC. Thu Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC ĐỒNG – GĐ V

CƠ SỞ MỚI TẠI MADAGUI

ĐC: Khu phố 8, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Người sáng lập: HT. Giác Hà.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC – GĐ V

ĐC: Phạm Hồng Thái, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3829081 – 0918769485.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Cảnh.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HIẾU – GĐ VI

ĐC: Khe Sanh, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: HT. Giác Đức.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HỘI (NGKS)

ĐC: Thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0937634912.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: ĐĐ. Minh Hùng.

Trụ trì: NS. Tường Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (NGKS)

ĐC: 118 đường 1/5, khu phố 6, thị trấn B’Lao, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3866074.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập: NT. Hạnh Liên.

Trụ trì: NS. Hương Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (NGKS)

ĐC: 839 Trần Phú, thị trấn B’Lao, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3862718.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Thẩm Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 29 Trường Chinh, khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3844183.

Năm thành lập: 1991.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Phúc Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC NAM – GĐ V

ĐC: Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3840900 – 0945208445.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Nghĩa.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN (Ni PĐ 1)

ĐC: Thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0163520759.

Năm thành lập: 2001.

Người sáng lập: NT. Mai Liên.

Trụ trì: NS. Vân Liên

 

14. TỊNH XÁ NGỌC NINH (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3846297 – 01672165275.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: NT. Nguyệt Liên.

Trụ trì: NS. Tỉnh Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC TÀI (NGKS)

ĐC: Mai Xuân Thưởng, khu phố 3, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3552068.

Trụ trì: SC. Truyền Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC TÂM – GĐ VI

ĐC: Thôn 3, Hà Lâm, thị trấn Đambri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 01683006802.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Cư sĩ: Diệu Tâm.

Quản lý: sư Minh Trung.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ IV

ĐC: Thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3846352.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đạt.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH (NGKS)

ĐC: Thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3846352.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Đạt.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN – GĐ IV

ĐC: Quốc lộ 20, thác Prenn, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3530671 – 063.3530003.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: HT. Giác Ngộ.

Trụ trì: TT. Minh Lộc.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN – GĐ III

ĐC: Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 0988110073.

Năm thành lập: 2005.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Hậu.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN – GĐ V

ĐC: Thôn Thiện An, xã Thiện Hiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Người sáng lập và trụ trì: TT. Giác Cảnh.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC TÍN (NGKS)

ĐC: 10 Sương Nguyệt Ánh, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3828875.

Năm thành lập: 1983.

Người sáng lập và trụ trì: NT. An Liên.

 

23. TỊNH XÁ HƯƠNG THIỀN (Ni PĐ 1)

ĐC: Thác Prenn, khu phố 8, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: HT. Giác Ngộ.

Trụ trì: SC. Thùy Liên.

 

24. TỊNH THẤT NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: 37/1 Huyền Trân Công Chúa, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3540487.

Trụ trì: SC. Lài Liên.

 

25. TỊNH THẤT VIÊN QUANG (NGKS)

ĐC: Tổ 11, khu phố 12, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: 063.3645844.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiếu Liên.

 

24. LONG AN (22 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN (NGKS)

ĐC: 22 Phan Đình Phùng, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3823517.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Chân Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ẨN (Ni PĐ 2)

ĐC: 115/5 Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3877227.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: NT. Khoa Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC BỬU (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 1, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3591367.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: NT. Tánh Liên.

Trụ trì: SC. Hiệp Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (Ni PĐ 2)

ĐC: Trần Phú, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3825314.

Người sáng lập: NT. Hà Liên.

Trụ trì: SC. Huệ Liên.

 

05. CHÙA LONG HÒA (NGKS)

ĐC: Ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3611542.

Năm thành lập: 1928.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: SC. Chi Liên

 

06. TỊNH XÁ NGỌC MINH (NGKS)

ĐC: 40B/3 ấp 3, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3661472.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Chiếu Liên.

 

07. CHÙA THUẬN PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 171 khu 11, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3725839.

Năm thành lập: 1925.

Người sáng lập: HT. Chánh Thiện.

Trụ trì: SC. Nghiêm Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC SANH (NGKS)

ĐC: 1/5 Huỳnh Châu Sổ, khu phố 4, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3891503.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: ĐĐ: Giác Hạnh.

Trụ trì: SC. Thông Liên.

 

09. CHÙA BỬU SƠN (NGKS)

ĐC: 181 ấp Cái Nước, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0907811546.

Năm thành lập: 2008.

Người sáng lập: ĐĐ. Minh Thân.

Trụ trì: SC. Thoại Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (NGKS)

ĐC: 253/14 Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3821363.

Năm thành lập: 1955.

Người sáng lập: NT. Minh Liên.

Trụ trì: NS. Gương Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni GĐ I)

ĐC: 57 Châu Thị Kim, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3826073.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Trung Liên.

Trụ trì: NS. Thành Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (NGKS)

ĐC: 2/057 Ô 2 ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3864897.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: NS. Duyên Liên.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni GĐ VI)

ĐC: 2/057 ấp Cầu Xây, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: NS. Duyên Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – GĐ I

ĐC: 3 Trần Phong Sắc, khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3829947.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: TT. Giác Nguyên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC THÁP (NGKS)

ĐC: Khu phố 6, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3842268.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Thông Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC THẶNG (NGKS)

ĐC: 2/29 Phan Văn Tình, khu phố 2, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3864589.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Chơn Liên.

Trụ trì: NT. Nhung Liên.

 

17. TỊNH TÂN BỬU THÁP (Ni PĐ 2)

ĐC: 260 quốc lộ 1A, khu phố Phú Nhơn, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3823684.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì : SC. Hòa Liên.

 

18. TỊNH THẤT NGỌC TÙNG (NGKS)

ĐC: Số 87A quốc lộ 62, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3824522.

Năm thành lập: 1976.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Tùng Liên.

 

19. CHÙA CHÂU LONG (NGKS)

ĐC: Xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3661878.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập: HT. Thiện Kim.

Trụ trì: SC. Thường Liên.

 

20. CHÙA HÒA BÌNH (NGKS)

ĐC: Ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3863177.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: NS. Duyên Liên.

Trụ trì: SC. Phấn Liên.

 

21. CHÙA PHƯỚC LONG (NGKS)

ĐC: 4/246 xã Ngãi Lợi B, Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Trụ trì: SC. Hạnh Liên.

 

22. CHÙA TÂN CHÂU (NGKS)

ĐC: Ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

ĐT: 072.3877406.

Trụ trì: SC. Thoại Liên.

 

25. NAM ĐỊNH (1 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ/ CHÙA PHÚC LÂM

ĐC: Thôn An Cừ, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

ĐT: 0987509442.

Năm thành lập: 2003.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Giác Yên.

 

26. NINH THUẬN (12 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BẢO (Ni GĐ III)

ĐC: Khu phố 7, phường Bảo An, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3889187.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: NT. Thông Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH (NGKS)

ĐC: Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3868699.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập: SC. Hỷ Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC KỲ (Ni GĐ III)

ĐC: Đội 5, thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3855404.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hải Liên.

 

04. TỊNH XÁ THẠCH LIÊN – GĐ V

ĐC: Núi Đá Chồng, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Trụ trì: Sa-di Minh Đăng.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC LỘC (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Lập Xá, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 01695786181.

Người sáng lập: NT. Thông Liên.

Trụ trì: SC. Lý Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC NINH (NGKS)

ĐC: Ngô Gia Tự, khu phố 9, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3825474.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Bạch Liên.

Trụ trì: NT. Lý Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC NGÔN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Phường Bảo An, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3881109 – 01225445227.

Người sáng lập: NS. Thông Liên.

Trụ trì: SC. Loan Liên.

 

08. CHÙA LƯU PHƯƠNG (NGKS)

ĐC: Xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3875371.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Cơ Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC THÁP – GĐ V

ĐC: Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3889229 – 0938180283.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Chí.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC TƯỜNG – GĐ V

ĐC: Thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Chí.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC VIÊN – GĐ III

ĐC: Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3855003 – 0939278812.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập: HT. Giác Y.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Từ.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC UYỂN (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: 068.3852697.

Người sáng lập: NS. Thông Liên.

Trụ trì: NS. Thức Liên.

 

27. PHÚ YÊN (08 CƠ SỞ)

 

01. CHÙA AN NINH (NGKS)

ĐC: Thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3890568.

Người sáng lập: TT. Tâm Chơn.

Trụ trì: SC. Trung Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BỬU – GĐ III

ĐC: Thôn Chánh Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3849166 – 0993548485.

Năm thành lập: 1994.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Hùng.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ – GĐ III

ĐC: 16/1 Phan Đình Phùng, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3820483 – 01222442396.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: HT. Giác Thuận.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ III

ĐC: Xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 01685984159.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Ninh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC THỌ (Ni GĐ III)

ĐC: Khu phố 2, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3845300 – 01697162470.

Năm thành lập: 1996.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Quý Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC RẠNG – GĐ III

ĐC: Quốc lộ 1A, ấp Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3870330 – 01685984159.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác An.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC YÊN – GĐ III

ĐC: Thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 01685984159.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: HT. Giác Kỷ.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Nhựt.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC YÊN (NGKS)

ĐC: 22 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố Lê Thánh Tôn, phường 3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

ĐT: 057.3822438.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Đoan Liên.

 

28. QUẢNG NAM (07 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CẨM – GĐ V

ĐC: 56/53 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3861470 – 0913480280.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (NGKS)

ĐC: 315 Cửa Đại, khu phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3862657.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NT. Ánh Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG – GĐ V

ĐC: Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Nguyện.

Trụ trì: HT. Giác Tràng.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC KỲ (NGKS)

ĐC: 49 Trần Dư, khu phố 6, phường An Xuân, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3852264.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Hội Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH (Ni GĐ III)

Địa chỉ: Thôn Thái Đống, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.6514181 – 01228571169.

Người sáng lập: NT. Hiệp Liên.

Trụ trì: SC. Tuệ Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC THỦY (NGKS)

ĐC: Phường Phước Hòa, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0510.3820069.

Năm thành lập: 2000.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Châu Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC TRUYỀN – GĐ V

ĐC: Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0982636514.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập: TT. Giác Công.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

 

29. QUẢNG NGÃI (06 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (Ni GĐ III)

ĐC: Xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3867269 – 01655694226.

Năm thành lập: 1972.

Người sáng lập: HT. Giác Lượng.

Trụ trì: SC. Thùy Liên.

 

02. CHÙA THIÊN ĐỨC (NGKS)

ĐC: Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3849144.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: TT. Trí Chánh.

Trụ trì: SC. Thuần Liên.

 

03. CHÙA PHỔ HIỀN (NGKS)

ĐC: Cụm 3, Nguyễn Phương, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3824910.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Phật tử phường Nghĩa Lộ.

Trụ trì: NS. Yến Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA – GĐ II

ĐC: 25 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3271339 – 0905327379.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Châu.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC QUẢNG (NGKS)

ĐC: 364 Nguyễn Nghiêm, tổ 10, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3826061.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NT. Phát Liên.

 

06. CHÙA PHỔ QUANG (NGKS)

ĐC: Hẻm 391 Nguyễn Trãi, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: 055.3810358.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: SC. Uyên Liên.

 

30. QUẢNG TRỊ (02 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HÀ – GĐ II

ĐC: Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

ĐT: 053.3236550 – 0905306381.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thủ.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC LỘ (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 9, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

ĐT: 053.3871230.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Nguyệt Liên.

 

31. SÓC TRĂNG (07 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: 147/2 khu phố 3, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3880300.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: Nguyễn Văn Để.

Trụ trì: SC. Lành Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ IV

ĐC: Ấp An Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3826292.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: HT. Giác Truyền

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG – GĐ IV

ĐC: 44A Điện Biên Phủ, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3822328.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Hồng.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH (NGKS)

ĐC: 128A Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3611475.

Năm thành lập: 1947.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Hưng Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC MỸ - GĐ I

ĐC: 406 Lê Duẩn, khóm 4, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3825932.

Năm thành lập: 1974.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Khánh.

Trụ trì: TT. Minh Phúc.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU NHƯ (Ni GĐ I)

ĐC: Khóm Cà Lăng A (biển), phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3862505.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Tâm Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ IV

ĐC: 246/1 A1, thị trấn Ngã 5, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 079.3869190.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Thạnh.

 

32. TÂY NINH (18 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3876576.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: NS. Tâm Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (Chùa Quan Âm) (Ni PĐ 2)

ĐC: 24 đường 22, ấp Trà Võ, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0918051530.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: TT. Định Tánh.

Trụ trì: SC. Hạnh Liên.

 

03. TỊNH XÁ KỲ HOÀN (NGKS)

ĐC: 9 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, thị xã Tây Ninh.

ĐT: 066.3810902.

Người sáng lập: NS. Tiến Liên.

Trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC KHIÊM (NGKS)

ĐC: Ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3859360.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: Sa-di-ni Liên Dĩ.

Trụ trì: SC. Nhuần Liên.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC LÊ (NGKS)

ĐC: Ấp 1, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066. 32217475.

Người sáng lập: ĐĐ. Định Tánh.

Trụ trì: SC. Ngọc Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC NHƯ – GĐ VI

ĐC: Xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0937333946.

Năm thành lập: 2009.

Người sáng lập và trụ trì: ĐĐ. Minh Đăng.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC NINH (Ni PĐ 2)

ĐC: 5B7 khu phố 3, phường 1, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0663.823784 – 0916361673.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: NT. Cung Liên.

Trụ trì: NS. Châu Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (Ni PĐ 2)

ĐC: 194/8 tổ17, khu phố Lộc Du, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3880197 – 0907865639.

Năm xây dựng: 1945.

Người sáng lập: NT. Diệu Quang.

Trụ trì: NS. Dũng Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC TÂM (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Thành Công, xã Song Trầu, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Tây Ninh.

Năm thành lập: 1990.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Dũng Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – GĐ I

ĐC: 197 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3823548.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Thông.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN – GĐ IV

ĐC: 54 Nguyễn Văn Kiên, ấp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3880499.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: TT. Minh Bửu.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN – (NGKS)

ĐC: 5/1 Quốc lộ 22B, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3850577.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Quảng Liên.

Trụ trì: NS. Thảo Liên.


 

13. TỊNH XÁ NGỌC TRẢNG (NGKS)

ĐC: 52/24 tỉnh lộ 19, ấp Gia Quỳnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3880557.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Tạng Liên.

Trụ trì: NT. Tôn Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC TRUYỀN (Ni PĐ 2)

ĐC: 10B18, khu phố 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Năm thành lập: 1958.

Người sáng lập: NT. Văn Liên.

Trụ trì: NT. Phổ Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC TRUYỀN (NGKS)

ĐC: 10 tổ 18, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3810022.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: NS. Hường Liên và SC. Phụng Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3876576.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: NS. Tâm Liên.

 

17. TỊNH XÁ TRÚC LÂM – GĐ VI

ĐC: Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0938610130.

Năm thành lập: 2010.

Người sáng lập. HT. Giác Tuấn.

Quản lý: ĐĐ. Minh Dẫn.

 

18. CHÙA LINH QUANG (NGKS)

ĐC: 27/5 hẻm 46 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 066.3826181.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Thọ.

Trụ trì: NS. Hiệp Liên.

 

33. TP. HỒ CHÍ MINH (43 CƠ SỞ)

 

01. CHÙA QUAN ÂM (NGKS)

ĐC: 2/18A xã Tân Quý, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

ĐT: 08.37605206.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập: Ban hộ tự.

Trụ trì: NS. Yến Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC BÌNH – GĐ IV

ĐC: 390 khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Q.2, TP. HCM.

ĐT: 08.37421006.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: TT. Giác Thành.

Trụ trì: TT. Minh Đạm.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CẦU (NGKS)

ĐC: 295 Phan Anh, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM.

ĐT: 08.38763226.

Năm thành lập: 1975.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: SC. Thọ Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC CHÁNH – GĐ I

ĐC: 38/61 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐT: 08.35109235.

Năm thành lập: 1953.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Tuân.

 

05. TỊNH XÁ NGỌC CHÁNH (NGKS)

ĐC: 45-13/4C Bình Tiên, khu phố 1, tổ 8, P.7, Q.6, TP. HCM.

ĐT: 08.38544265.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: Huệ Luật.

Trụ trì: NS. An Liên

 

06. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (NGKS)

ĐC: 68/624 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐT: 08.35150997.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Diệu Nhẫn.

Trụ trì: NT. Vĩnh Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC CHUNG (NGKS)

ĐC: 55/24/32 Thành Mỹ, khu phố 4, phường 8, quận Tân Bình, TP. HCM.

ĐT: 08.38660597.

Năm thành lập: 2002.

Người sáng lập: NT. Giới Liên.

Trụ trì: NS. Mạo Liên.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC CHUNG (Ni PĐ 2)

ĐC: 16/5 Tô Ký, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

ĐT: 08.37183431.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: HT. Huệ Thế.

Trụ trì: NS. Hạnh Liên.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC DIỆP (NGKS)

ĐC: 81 Lý Chính Thắng, P. 8, Q. 3, TP. HCM.

ĐT: 08.38466568.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Tràng Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN (NGKS)

ĐC: 448 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐT: 08.38417673.

Năm sáng lập: 1964.

Người sáng lập và trụ trì: NT. Đàn Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC ĐẠO (NGKS)

ĐC: 426/41/1 Nguyễn Văn Luông, khu phố 50, P.12, Q.6, TP. HCM.

ĐT: 08.37512889.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS. Thạnh Liên.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG – GĐ II

ĐC: 558 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐT: 08.35101432 – 0912576070.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Quản lý: ĐĐ. Giác Phước.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (NGKS)

ĐC: 35/1A, Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

ĐT: 08.3883174.

Năm thành lập: 1998.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Hà Liên.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC ĐIỂM (Ni PĐ 1)

ĐC: Ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

ĐT: 08.38835354.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: NS. Thắng Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC (NGKS)

ĐC: 283/3 Linh Đông, khu phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. HCM.

ĐT: 08.38968890.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì : NT. Mai Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC HẠNH – GĐ IV

ĐC: 4/107 Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

ĐT: 08.38915884.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Quản lý: ĐĐ. Minh Phước.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP – GĐ IV

ĐC: Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Người sáng lập: TT. Giác Khai.

Tái xây dựng: TT. Minh Nghiêm.

Năm xây dựng lại: 2011.

Quản lý: ĐĐ. Minh Thảo.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: 13/18 Tân Hòa Đông, khu phố 3, P.13, Q.6, TP. HCM.

ĐT: 08.38753245.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS. Huệ Liên.

 

19. TỊNH XÁ KỲ HOÀN (NGKS)

ĐC: 38/1A Nguyễn Văn Lượng, phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM.

ĐT: 08.39965979.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Tiến.

Trụ trì: NS. Đào Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (Ni PĐ 2)

ĐC: Tổ 9, ấp 4, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Tân, TP. HCM.

ĐT: 08.32657278.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Ánh Liên.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH (NGKS)

ĐC: 84/18 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q. 4, TP. HCM.

ĐT: 08.38255018.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Sanh Liên.

Trụ trì: NS. Trang Liên.

 

22. TỊNH XÁ NGỌC LÂM (Ni PĐ 2)

ĐC: 36/1 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP. HCM.

ĐT: 08.37516923.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: NS. An Liên.

 

23. TỊNH XÁ NGỌC LINH (NGKS)

ĐC: 222 ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM.

ĐT: 08.37975109.

Năm thành lập: 1995.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Linh Liên.

 

24. TỊNH XÁ NGỌC MINH – GĐ IV

ĐC: 40/1 khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM.

ĐT: 08.38964965.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Quản lý: ĐĐ. Minh Nghi.

 

25. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (Ni PĐ 2)

ĐC: 64 Ni sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM.

ĐT: 08.38602494.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: NS. Chiếu Liên.

 

26. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC – GĐ IV

ĐC: 13/404 tỉnh lộ 50, ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

ĐT: 08.37780115.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: ĐĐ. Bửu Pháp.

Trụ trì: TT. Giác Hạnh.


 

27. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: 39/1 Tô Ngọc Vân, khu phố 1, xã Thạnh Xuân, Q.12, TP. HCM.

ĐT: 08.38919917.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Diệu Liên.

Trụ trì: NS. Vị Liên.

 

28. TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG (Tổ đình)(NGKS)

ĐC: 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM.

ĐT: 08.38940841 – 08.39852759.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Ngoạt Liên.

 

29. PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG (Tổ đình) – GĐ IV

ĐC: 505 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q.2, TP. HCM.

ĐT: 08.38991105 – 08.38875568.

Năm thành lập: 1968.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: HT. Giác Lai.

 

30. TỊNH XÁ ĐẠI QUANG – GĐ VI

ĐC: Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

ĐT: 01286566677.

Năm thành lập: 2013.

Người sáng lập: TT: Giác Nhuận.

Quản lý: ĐĐ. Minh Điệp.

 

31. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (Ni PĐ 2)

ĐC: 262 Lưu Hữu Phước, P.5, Q.8, TP. HCM.

ĐT: 08.38862758.

Năm thành lập: 1971.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: NT. Vạn Liên.

 

32. TỊNH XÁ NGỌC SƠN (NGKS)

ĐC: 361/19/2 Bến Bình Đông, khu phố 4, P.15, Q.8, TP. HCM.

ĐT: 08.39802583.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NS. Hòa Liên.

 

33. TỊNH XÁ NGỌC THÀNH (Ni PĐ 2)

ĐC: 37/12 đường 41, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. HCM.

ĐT: 08.38960664.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Đăng Liên.

Trụ trì: SC. Kiến Liên.

 

34. TỊNH XÁ NGỌC TỊNH (NGKS)

ĐC: 94/2 Lê Lợi, tổ 6, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

ĐT: 08.38914601.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Nhu Liên. Trụ trì: NS.Thủy Liên.

 

35. TỊNH XÁ NGỌC TRIỆU – GĐ V

ĐC: 5/1 đường số 8, khu phố 2, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM.

ĐT: 0919086870.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Giao.

Trụ trì: TT. Giác Xuân.

 

36. TỊNH XÁ TRUNG TÂM (trung tâm Giáo đoàn IV, trụ sở Phật giáo Khất Sĩ tại Việt Nam)

ĐC: 21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

ĐT: 08.35158278.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: HT. Giác Toàn.

 

37. TỊNH XÁ TRUNG TÂM – GĐ V

ĐC: 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6, TP. HCM.

ĐT: 08.38751839 – 0909009407.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: HT. Giác Hà.

 

38. TỊNH XÁ LỘC UYỂN – GĐ VI

ĐC: 121 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, TP. HCM.

ĐT: 083.8751155.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: HT. Giác Huệ.

Trụ trì: HT. Giác Tuấn.

 

39. TỊNH THẤT TƯỜNG VÂN (NGKS)

ĐC: 260/14/1 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP. HCM.

ĐT: 08.39271917.

Năm thành lập: 1986.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Dũng Liên.

 

40. TỊNH XÁ NGỌC VĂN (Ni PĐ 1)

ĐC: 175 ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. HCM.

ĐT: 0837949034.

Năm thành lập: 1999.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Nguyệt Liên.

 

41. TỊNH XÁ NGỌC VÂN (Ni PĐ 2)

ĐC: 5/75 xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM.

ĐT: 08.38973538.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: NT. Lan Liên.

 

42. TỊNH THẤT KỲ VIÊN – GĐ VI

ĐC: Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

ĐT: 012.86566677.

Năm thành lập: 1985.

Người sáng lập: TT. Giác Nhuận.

Quản lý: TK. Minh Huệ

 

43. TỊNH XÁ LỤC XUYÊN (NGKS)

ĐC: 25/54/1 Hồ Văn Long, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM.

ĐT: 08.38765218 – 0909171376.

Năm thành lập: 1955.

Người sáng lập: Đoàn Văn Dậm.

Trụ trì: NS. Nhi Liên.

 

34. THỪA THIÊN – HUẾ (02 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG – GĐ II

ĐC: 558 Lê Văn Hưu, phường Thuận Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

ĐT: 054.3511593 – 01684480950.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh.

Trụ trì: Trưởng lão Giác Cẩm.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC KINH (NGKS)

ĐC: 12/378 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

ĐT: 054.3531657.

Năm thành lập: 1963.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NS. Giao Liên.

 

35. TIỀN GIANG (21 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC BỬU – GĐ IV

ĐC: Tỉnh Tiền Giang.

Người sáng lập: HT. Giác Toàn.

Quản lý: Sư cụ Nhựt Quang.

 

02. TỊNH XÁ MỘC CHƠN (Ni PĐ 2)

ĐC: Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3849253.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Cư sĩ Chơn Ngọc.

Trụ trì: NT. Đồng Liên.

 

03. TỊNH XÁ MỘC CHƠN – TĂNG – GĐ IV

ĐC: Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.6582114.

Năm thành lập: 2009.

Người sáng lập: Cư sĩ Chơn Ngọc.

Trụ trì: TT. Minh Thành.

 

04. TỊNH THẤT NGỌC DUYÊN (Ni PĐ 2)

ĐC: Khu phố 4, phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 01254650789.

Năm thành lập: 1990.

Trụ trì: SC. Duyên Liên.

 

05. TỊNH XÁ MỸ ĐỨC – GĐ IV

ĐC: 69 Nguyễn An Ninh, phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3875987.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: Trưởng lão Từ Huệ.

Trụ trì: HT. Huệ Tâm.


 

06. TỊNH XÁ NGỌC ĐỊNH (Ni PĐ 2)

ĐC: Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3879208.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: NT. Hưng Liên.

Trụ trì: NT. Nghĩa Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC ĐỒNG – GĐ I

ĐC: 274/1 Trần Quốc Toản, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3838649.

Năm thành lập: 1959.

Người sáng lập: Nhị Tổ Giác Chánh.

Trụ trì: TT. Giác Tây.

 

08. TỊNH XÁ LONG ĐỨC – GĐ IV

ĐC: Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Người sáng lập: Trưởng lão Từ Huệ.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Thành.

 

09. CHÙA GIÁC HẠNH – GĐ V

ĐC: Khu phố 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3855276 – 0918775990.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Khiết.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (Ni PĐ 2)

ĐC: Tân Phong, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3831666.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: NS. Tuyết Liên.

 

11. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP – GĐ V

ĐC: 53 Thủ Khoa Huân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 0918547785.

Năm thành lập: 1970.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Pháp.

 

12. TỊNH XÁ NGỌC HUỆ - GĐ I

ĐC: 210/3 Quốc lộ 1A, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3710397.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: ĐĐ. Minh Hải.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC LỢI – GĐ V

ĐC: Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3840048 – 0913630882.

Năm thành lập: 1969.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: TT. Giác Nhân.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC LUẬT (NGKS)

ĐC: Tổ 1, ấp 2, xã Trung An, đường Ấp Bắc, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3855963.

Năm thành lập: 1973.

Người sáng lập: Sư bà Hậu Liên.

Trụ trì: SC. Duy Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC MỸ (NGKS)

ĐC: 65/5 Nguyễn An Ninh, khu phố 3, phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3876979.

Năm thành lập: 1950.

Người sáng lập: NT. Tràng Liên.

Trụ trì: NT. Nhan Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN (NGKS)

ĐC: 335 Lê Văn Duyệt, tổ 17, khu 2, khóm 4, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3823632.

Năm thành lập: 1956.

Người sáng lập: NT. Đức Liên.

Trụ trì: NS. Nguyệt Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC QUANG (NGKS)

ĐC: 928 hương lộ 3, ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3841362.

Năm thành lập: 1955.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Tân Liên.

 

18. TỊNH XÁ NGỌC TÂN (Ni PĐ 2)

ĐC: Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3831666

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.

Trụ trì: SC. Ngàn Liên.

 

19. TỊNH XÁ NGỌC THANH (NGKS)

ĐC: 403 tổ 9, khu 6, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3826769.

Năm thành lập: 1947.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: SC. Nguyên Liên.

 

20. TỊNH XÁ NGỌC TRUNG (NGKS)

ĐC: 22/12 Trung Lương, phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3856039.

Năm thành lập: 1965.

Người sáng lập: NT. Trí Liên.

Trụ trì: SC. Yên Liên.

 

21. TỊNH XÁ NGỌC TƯỜNG – GĐ I

ĐC: 1/8 Dương Khuy, phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 073.3878150.

Năm thành lập: 1962.

Người sáng lập: HT. Pháp sư Giác Huệ.

Trụ trì: TT. Giác Hảo.

 

36. TRÀ VINH (07 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC CẦU (NGKS)

ĐC: Khóm 3, thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074.3834312.

Năm thành lập: 1964.

Người sáng lập: NT. Chiêu Liên.

Trụ trì: SC. Đức Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC HIỆP (NGKS)

ĐC: Xã Kim Hòa – Bàu Cát, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074.3510636.

Năm thành lập: 1957.

Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên và NT. Chiêu Liên.

Trụ trì: NS. Huy Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC HÒA (NGKS)

ĐC: 45E thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074.3823017.

Năm thành lập: 1967.

Người sáng lập: NT. Chiêu Liên.

Trụ trì: NS. Biểu Liên.

 

04. CHÙA PHÁP HÒA (NGKS)

ĐC: Ấp Trà Dư, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074.3898050.

Năm thành lập: 1961.

Người sáng lập: HT. Liễu Ái.

Trụ trì: NS. Đức Liên và NS. Nghiêm Liên. 

 

05. TỊNH XÁ NGỌC TRƯỜNG (NGKS)

ĐC: Quốc lộ 53, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074.3842336.

Năm thành lập: 1949.

Người sáng lập: Sư bà Ngộ Liên.

Trụ trì: SC. Hiệp Liên.

 

06. TỊNH XÁ NGỌC VÂN – GĐ I

ĐC: 260 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Năm thành lập: 1952.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Khang

 

07. TỊNH XÁ NGỌC VINH (NGKS)

ĐC: 1/5 Bạch Đằng, phường 4, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074.3853292.

Năm thành lập: 1954.

Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên.

Trụ trì: NT. Sâm Liên.

  

37. VĨNH LONG (17 CƠ SỞ)

 

01. TỊNH XÁ NGỌC AN (NGKS)

ĐC: Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3940646.

Năm thành lập: 1992.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Hiệp Liên.

 

02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU (Ni GĐ I)

ĐC: 23/18B Mậu Thân, khóm 1, phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3842279.

Năm thành lập: 1993.

Người sáng lập: NS. Thọ Liên.

Trụ trì: SC. Tiến Liên.

 

03. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (Ni GĐ I)

ĐC: 247 ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3816127.

Năm thành lập: 1980.

Người sáng lập: NS. Nguyệt Liên, SC. Thủy Liên.

Trụ trì: NS. Yến Liên.

 

04. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG (Ni GĐ I)

ĐC: 97/9/1 B2, đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vĩnh Long.

ĐT: 064.3571887.

Năm thành lập: 1977.

Người sáng lập: SC. Đăng Liên.

Trụ trì: NS. Nhu Liên. 

 

05. TỊNH XÁ PHÁP ĐĂNG – GĐ I

ĐC: 194A/11 ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3952593.

Năm thành lập: 2011.

Người sáng lập: HT. Giác Giới.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Thuần.

 

06. CHÙA PHƯỚC HẢI (NGKS)

ĐC: Ấp 9, xã Chánh Hội, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3840869.

Trụ trì: NS. Giác Liên.

 

07. TỊNH XÁ NGỌC HÒA – GĐ V

ĐC: 22 xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3827255 – 0913960084.

Năm thành lập: 1966.

Người sáng lập: ĐĐ. Giác Lai.

Trụ trì: TT. Giác Ánh.

 

08. TỊNH XÁ NGỌC HƯNG (GĐ I)

ĐC: Ấp Mỹ Trung 1, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 0939206155.

Năm thành lập: 1956.

Người sáng lập: Trưởng lão Giác Hải.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Lâm.

 

09. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN (Ni GĐ I)

ĐC: 10 ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3914055.

Năm thành lập: 1988.

Người sáng lập: NT. Liên Liên.

Trụ trì: NS. Bửu Liên.

 

10. TỊNH XÁ NGỌC PHÁT (NGKS)

ĐC: 10/7 quốc lộ 1, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3826954.

Năm thành lập: 1981.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Phát Liên.

 

11. TỊNH THẤT NGỌC PHƯỚC (NGKS)

ĐC: Ấp Phú Thanh B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3960254.

Năm thành lập: 2004.

Người sáng lập và trụ trì: SC. Phước Liên. 

 

12. TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

ĐC: Ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 0918646941.

Năm thành lập: 2013.

Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Giới.

 

13. TỊNH XÁ NGỌC TÂN –GĐ V

ĐC: 136/1 Phạm Hùng, phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3880067.

Năm thành lập: 1960.

Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý.

Trụ trì: ĐĐ. Giác Hạnh.

 

14. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (NGKS)

ĐC: 8/1 Ngô Quyền, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3820634.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: NT. Minh Liên.

 

15. TỊNH XÁ NGỌC THƯỜNG (NGKS)

ĐC: Đường 8/3, khóm 5, phường 5, TP. Vĩnh Long.

ĐT: 01663557645.

Năm thành lập: 2007.

Người sáng lập và trụ trì: NS. Nguyện Liên.

 

16. TỊNH XÁ NGỌC TRÀ (NGKS)

ĐC: Đường Thống Chế Điều Bát, khu 3, tổ 1, thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Năm thành lập: 1956.

Người sáng lập: NT. Thành Liên.

Trụ trì: NS. Xuân Liên.

 

17. TỊNH XÁ NGỌC VIÊN (Tổ đình) – GĐ I

ĐC: 14/20/2 Xóm Chài, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 070.3823827.

Năm thành lập: 1948.

Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trụ trì: HT. Giác Giới.

Tác giả bài viết: theo daophatkhatsi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Share |
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin Được Quan Tâm Nhiều

Tập San Đuốc Sen

Chia Sẻ Cùng Bạn Đọc

Tổ Sư Minh Đăng Quang

TO SU

Hình Ảnh Tịnh Xá Ngọc Sơn

Tinh Xá Ngọc Sơn

slideshow | Viewer

Quảng Cáo

Giác Ngộ
Đức Phật Bổn Sư
Học Viện Phật Giáo Việt Nam
đạo phật ngày nay
HT Trụ Trì Tịnh xá Ngọc Sơn
SU PHU THICH GIAC TRÍ

Bạn nghe thuyết pháp thường xuyên không?

Chưa nghe bao giờ

Một hai lần gì đó

Một lần vào lễ Phật đản

Ba bốn lần trong 1 năm

Một lần trong 1 tháng

Hai lần trong tháng

Một lần trong tuần

Nghe nhiều lần trong tuần

Liên Hệ Online

Ban Biên Tâp

Đông Hồ

Bảng Tin Thời Tiết

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 182

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3589

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4784880