Bài thơ tặng Phạm Ngọc Tùng – Thiện Tánh

PHẠM tộc vốn dòng dõi danh gia

NGỌC tâm trí đức tổ tông nhà

TÙNG duyên phúc ấm nên sự nghiệp

THIỆN TÁNH thuần lương hướng Phật Đà

Tác giả bài viết: HT Giác Trí