Ngày xưa - ngày nay cột cờ Lũng Cú

Ngày xưa - ngày nay cột cờ Lũng Cú

 

Ngày xưa Long Cổ trống Quang Trung

Ngày nay Lũng Cú con rồng cháu tiên

Việt Nam dân tộc ngoan hiền

Ngàn xưa còn mãi, lưu truyền ngàn sau

Tác giả bài viết: Thanh Hải